Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2005 / 03/01592


ECLIECLI:NL:GHSHE:2005:AU3687
Datum22-09-2005
Inhoudsindicatie3.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: A.1. Is de brief van de Inspecteur van 17 april 2003 aan te merken als een geschrift dat voor beroep vatbare uitspraken op bezwaar omvat? A.2. Zo nee, brengt artikel 6 van het EVRM met zich mee dat beroep kan worden ingesteld voordat de Inspecteur uitspraak op de bezwaren heeft gedaan, dan wel voordat de in artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geregelde termijn is verstreken?
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2005, 03/01592 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
JB 2005/315
Inspecteur weigert te voldoen aan Hofuitspraak.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2005, 03/01592 (met noot)
R. Niessen
JIN 2005/491
Inspecteur weigert te voldoen aan hofuitspraak.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2005, 03/01592 (met noot)
van Kampen, de Rijke
NTFR 2005/1337
Inspecteur weigert relevante stukken Rekeningenproject in geding te brengen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2005, 03/01592 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2005/1015
Fiscus moet draaiboek en nieuwsbrief inzake Rekeningenproject openbaren.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3905
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2006:AX9649