Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-10-2008 / 07/00122


ECLIECLI:NL:GHSHE:2008:BG9214
Datum31-10-2008
InhoudsindicatieBelanghebbende is niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep omdat hij niet tijdig het griffierecht heeft voldaan. Ter zitting waar zijn verzet wordt behandeld ;stelt belanghebbende dat er loonbeslag ligt, hij moet rondkomen van 25 euro per week en het griffierecht niet kan betalen. Een verzoek om vrijstelling is afgewezen omdat de Awb geen regeling voor vermindering wegens min- of onvermogen kent. Het Hof oordeelt dat belanghebbende voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij het griffierecht niet kan betalen en omdat hem de toegang tot de hogere rechter niet onmogelijk mag worden gemaakt verleent het Hof belanghebbende vrijstelling van griffierecht. Het verzet is gegrond en het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond. Vervolgens oordeelt het Hof dat de rechtbank een juiste uitspraak heeft en verklaart belanghebbendes beroep kennelijk ongegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-10-2008, 07/00122
NTFR 2009/101
Hof verleent vrijstelling van griffierecht.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-10-2008, 07/00122
V-N 2009/14.9
Vrijstelling griffierecht wegens verminderde financiŽle draagkracht, maar beroep kennelijk ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642