Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-08-2009 / 04/02221


ECLIECLI:NL:GHSHE:2009:BK0147
Datum14-08-2009
InhoudsindicatieBelanghebbende is strafrechtelijk veroordeeld wegens het kweken van hennep teneinde daar hasjiesj uit te winnen. Het Bureau Financiële Ondersteuning ( BFO) heeft, uitgaande van een bepaalde groeicyclus en een gemiddelde opbrengst en prijs becijferd wat belanghebbende verdiend moet hebben met deze activiteiten. Daarnaast werden door de politie 82 ongebruikelijke wisseltransacties opgespoord, waarbij belanghebbende en diens vader waren betrokken. Met toepassing van het leerstuk van de omkering van de bewijslast handhaaft het Hof aanslagen voor wat betreft de enkelvoudige belasting . Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2008, nr. 41832, LJN BC1962, dient de boete te worden bepaald, rekening houdend met de omstandigheid de aanslag is vastgesteld met toepassing van de omkering van de bewijslast. Het Hof verwijst naar de exact bekende bedragen van de witwasactiviteiten en baseert de boete op de daarmee behaalde inkomsten. Vervolgens volgt nog een vermindering wegens undue delay. Beroep gegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-08-2009, 04/02221 (met noot)
A.A. Feenstra
NTFR 2009/2414
Opbrengst hennepteelt belast, boete gematigd
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7728 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU8529 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AL7045 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB4753 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5021
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5021
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:499
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:497