Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-07-2010 / 09/00179


ECLIECLI:NL:GHSHE:2010:BO1875
Datum08-07-2010
InhoudsindicatieBelanghebbende is aansprakelijk gesteld voor een tweetal aanslagen van een failliete BV waarin hij alle aandelen bezat en bestuurder was. Er wordt conservatoir beslag gelegd. Er wordt tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de aansprakelijkstelling, maar de ontvanger wacht het arrest niet af en vernietigt de beschikking aansprakelijkstelling. Na heropening van de vereffening van de BV heeft de ontvanger opnieuw een beschikking aansprakelijkstelling uitgebracht. In geschil is de vraag of belanghebbende recht heeft op integrale kostenvergoeding van kosten in bezwaar en beroep. Het Hof verwijst naar het arrest van 20 februari 1998, nr. 16 474, NJ 1998/526 ( Broeder/Staat) en vindt vervolgens in de bijzondere omstandigheden aanleiding om de intrekking van de beschikking als onrechtmatig aan te merken. Het Hof wijst de verweren van de ontvanger af omdat de ontvanger op onjuiste gronden de beschikking heeft herroepen om die vervolgens middels een nieuwe beschikking weer onmiddellijk nieuw leven in te blazen. Hoger beroep gegrond, belanghebbende ontvangt een kostenvergoeding van 6.888,92.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-07-2010, 09/00179
V-N 2010/63.6
Hof besluit tot integrale proceskostenvergoeding na onrechtmatige intrekking besluit door ontvanger.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ4910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7736 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD2381 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ2706
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ2706