Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-01-2011 / 09-00347


ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:BQ2829
Datum28-01-2011
InhoudsindicatieIn deze zaak is onder meer in geschil of op de juiste wijze en binnen de wettelijke termijn een aanslag over het jaar 2003 is vastgesteld en bekendgemaakt. Omdat de stukken van het geding geen uitsluitsel geven over hetgeen precies is geschied is volgens het hof van doorslaggevend belang wie op welk punt de bewijslast draagt. Met betrekking tot de vraag of een aanslagbiljet is opgemaakt en aan het juiste adres is verzonden, is dat de inspecteur. Het hof oordeelt dat de inspecteur niet in die bewijslast is geslaagd. Belanghebbende heeft tijdig mededeling gedaan van zijn verhuizing, namelijk op de aangiftebrief 2005. Dat de inspecteur die mededeling niet, of niet juist, heeft verwerkt in zijn administratie komt voor diens rekening. De inspecteur heeft voorts geen enkel bewijs geleverd van verzending van een aanslagbiljet, met welke adresvermelding dan ook. Sterker nog, de inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat Łberhaupt een aanslagbiljet is opgemaakt, aldus het hof. Dit betekent dat ten aanzien van belanghebbende niet rechtsgeldig een aanslag is vastgesteld. De door de inspecteur overgelegde schermprints kunnen niet worden aangemerkt als een zodanig aanslagbiljet. Dit geldt ook voor de door belanghebbende ontvangen betalingsherinnering. Het gelijk is aan belanghebbende.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-01-2011, 09/00347 (met noot)
van der Vegt
NTFR 2011/1150
Aanslag niet (tijdig) vastgesteld en bekendgemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1885
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2303