Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-04-2011 / 09/00587


ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5554
Datum08-04-2011
InhoudsindicatieBelanghebbende organiseert ritten te paard door een natuurgebied langs routes die met paaltjes als ruiterpad zijn aangegeven. Voor beginnende ruiters bestaat de mogelijkheid om met een zogenoemde "hittax", een constructie waarbij paarden middels een lange ijzerconstructie aan elkaar verbonden zijn deel te nemen aan deze ruitertochten. Aan de orde is de vraag of er sprake is van sportbeoefening in de zin van b.3 van tabel I Wet OB 1968 en of bij gebruik van de "hittax" er sprake is van het vervoer van personen als bedoeld in post b.9 tabel I Wet OB 1968. Het Hof beantwoordt, conform de rechtbank beide vragen ontkennend en gaat daarbij nog in op het Vierdaagse-arrest ( 10 augustus 2007, nr. 43169 en op de uitspraak van Hof Leeuwarden met betrekking tot de wateroppervlakte als sportaccommodatie, de conclusie van de AG van Hilten bij het beroep in cassatie van de staatssecretaris tegen deze uitspraak en de visie van de Europese Commissie over dezelfde uitspraak. Hoger beroep van belanghebbende ongegrond
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-04-2011, 09/00587 (met noot)
M.M.W.D. Merkx
NTFR 2011/1275
Ruiterpaden geen sportaccommodatie; hittax geen vervoer van personen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8938 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0934 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6070 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0934 ★★★