Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-05-2011 / 10/00345


ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:BR0177
Datum04-05-2011
InhoudsindicatieBij het opleggen van de definitieve aanslag 2005 heeft de Inspecteur ten onrechte een te verrekenen verlies vastgesteld en dat verlies ook daadwerkelijk verrekend met de aanslag 2002. Na het ontdekken van de gemaakte fout heeft de inspecteur een navorderingsaanslag 2002 opgelegd voordat de herzieningsbeschikking was vastgesteld. Overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 1 april 2005, nr. 40 321, LJN AR6000, beslist het Hof dat de uitspraak van de rechtbank en de navorderingsaanslag moet worden vernietigd. Gelet op het feit dat de inspecteur de aanslag heeft gehandhaafd terwijl duidelijk was dat dit in strijd was met de jurisprudentie van de Hoge Raad krijgt belanghebbende zijn kosten van bezwaar vergoed. Eenzelfde redenering leidt tot vergoeding van de werkelijke proceskosten. Hoger beroep gegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-05-2011, 10/00345
V-N 2011/39.3
Volledige kostenvergoeding wegens evidente onjuistheid van de verliesverrekening.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR6000 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB5248 ★★