Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-11-2011 / 11-00256


ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:BV6194
Datum25-11-2011
InhoudsindicatieBelanghebbende is bondscoach en in geschil is het antwoord op de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking tussen belanghebbende en de sportbond of niet. Bij de beoordeling van de rechtsverhouding tussen betrokkenen dient niet alleen gelet te worden op alle bestaande rechten en verplichtingen, maar ook op de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering geven aan die rechtsverhouding. Niet in geschil is dat belanghebbende beschikt over een uitzonderlijke specifieke deskundigheid. De afbakening van de taken en verantwoordelijkheden in de overeenkomst van belanghebbende met de sportbond leidt naar het oordeel van het Hof niet tot de conclusie dat er sprake is van een gezagsverhouding. Alle feiten wegend oordeelt het Hof tenslotte dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en dat belanghebbende recht heeft op een VAR-DGA en dat de inspecteur een Var-Loon heeft afgegeven. Hoger beroep ongegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-11-2011, 11/00256
V-N 2012/14.2.4
Inspecteur heeft ten onrechte geen VAR-DGA afgegeven.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-11-2011, 11/00256 (met noot)
Molenaar
NTFR 2012/528
Bondscoach niet in dienstbetrekking bij sportbond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-11-2011, 11/00256
FP 2012/5, blz. 20
Sportbondscoach in dressuursport had recht op VAR-DGA.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7674
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2008:BF0150
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3884
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7863
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7674
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW6226