Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-03-2012 / 11/00678


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BW2274
Datum30-03-2012
InhoudsindicatieNa verwijzing, zie Hoge Raad van 14 oktober 2011, nr 10/01220, is in geschil op welke wijze het aantal vervuilingseenheden moet worden bepaald. Vooronderstellenderwijs wordt ervan uitgaan dat dit aantal niet aan de hand van de in de Verordening opgenomen Tabel mag worden bepaald. De feitelijke gegevens om het gezochte aantal te bepalen volgens de hoofdregel van de Verordening, namelijk door meting, bemonstering en analyse gedurende 365 dagen van het jaar, ontbreken. Van twee meetweken zijn gegevens beschikbaar, maar het Hof acht deze gegevens niet bruikbaar. De Verordening kent geen bepaling welke voorziet in het door middel van schatting vaststellen van het aantal vervuilingseenheden. Het Hof stelt het aantal vervuilingseenheden in goede justitie vast op 1.000.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-03-2012, 11/00678
V-N 2012/29.23
Na verwijzing stelt hof aantal vervuilingseenheden ‘in goede justitie’ vast op 1000.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-03-2012, 11/00678 (met noot)
G. Groenewegen
NTFR 2012/1776
Hof stelt aantal vervuilingseenheden in goede justitie vast.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL5007 ★★