Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2012 / HD 200.105.711


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074
Datum23-10-2012
InhoudsindicatieExecutiegeschil over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Na uitleg van het verbod conform de regel uit HR 5 april 2002, NJ 2003, 356 oordeelt het hof dat het verbod niet is overtreden. Een redelijke uitleg van het verbod tot het gebruik van handelsnamen brengt mee dat het verbod zich beperkt tot het niet gebruiken van de handelsnamen; het archief schonen van websites zoals Google valt daar niet onder
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2012, HD 200.105.711
NJF 2013, 133
Procesrecht. Executie. Dwangsom.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2012, HD 200.105.711
Strijd over de vraag of de ene partij, doordat er vermeldingen onder de in geding zijnde handelsnamen op het internet zijn blijven circuleren, het haar opgelegde verbod van voeren van die handelsnamen heeft overtreden.

(Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie / TAN)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW1041
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW1041
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7861