Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-06-2013 / 12-00396


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:4259
Datum27-06-2013
InhoudsindicatieHet Hof is met de Rechtbank van oordeel, dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de waarde in het economische verkeer van het bedrijfspand bij beëindiging van de terbeschikkingstelling hoger is dan de door belanghebbende aangegeven waarde, welke waarde onderbouwd is met taxatie van een gerenommeerde taxateur en voorts ondersteund wordt door de taxatie van de gemeente, verricht in het kader van de Wet WOZ.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★