Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-11-2013 / 12-00756 tot en met 12-00766


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:5765
Datum28-11-2013
InhoudsindicatieVoortzetting van het geding na de verwijzingsarresten van de Hoge Raad van 15 april 2011, nr. 09/03075, ECLI:NL:HR:2011:BN6324, en van 16 november 2012, nr. 12/00967, ECLI:NL:HR:2012:BY3272. KB-Lux. Uitsluitend de verhogingen en boeten zijn in geschil. De navorderingsaanslagen stonden na de eerste verwijzingsprocedure reeds onherroepelijk vast. Na het tweede verwijzingsarrest heeft belanghebbende openheid van zaken gegeven. Het Hof heeft de verhogingen (na kwijtschelding) en boeten verminderd tot bedragen die het passend en geboden acht. Vervolgens heeft het Hof een vermindering van deze verhogingen (na kwijtschelding) en boeten toegekend wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof acht de vergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn daarmee reeds vergolden en oordeelt dat belanghebbende daarom niet in aanmerking komt voor een vergoeding wegens immateriŽle schade.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-11-2013 (met noot)
Redactie
V-N 2014/14.4
Alsnog bewijs inzake beboetbare feiten KB Lux. Geen immateriŽle schadevergoeding
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-11-2013 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2014/994
Geen immateriŽle schadevergoeding na boetevermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3272 ★★★★★