Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-12-2013 / HD 200.127.072-01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6078
Datum17-12-2013
InhoudsindicatieTekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit een vaststellingsovereenkomst, gesloten in het kader van de beŽindiging van een distributieovereenkomst. Kort geding. Spoedeisend belang.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★