Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-12-2013 / 12-00177


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6134
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieHoger beroep tegen naheffingsaanslag omzetbelasting. Verzoek van de Inspecteur om uitstel van de zitting wijst het Hof af in verband met de voortgang van de zaak, niet alleen vanwege het algemene belang van een doelmatige procesgang en een goede procesorde, maar met name vanwege de belangen van belanghebbende bij de behandeling van de onderhavige zaak. De Rechtbank heeft de naheffingsaanslag vernietigd, omdat de Inspecteur de tijdige bekendmaking niet aannemelijk heeft gemaakt. In incidenteel hoger beroep legt de Inspecteur geen nadere gegevens over ter onderbouwing van zijn betoog omtrent de interne verwerking en vastlegging en de datering van de vaststelling van de aanslag en het Hof volgt in deze het oordeel van de Rechtbank. Het verzoek om vergoeding van materiŽle schade wordt afgewezen, omdat belanghebbende geen onderbouwing heeft gegeven van de schadeposten, noch enige indicatie van de omvang van de geleden schade. Het Hof verleent wel een vergoeding van immateriŽle schade vanwege de lange duur van de bezwaarprocedure. De overschrijding van de redelijke termijn wordt vanwege de temporele en inhoudelijke samenhang van drie clusters aanslagen bepaald en aan elk cluster wordt een eigen vergoeding toegekend. Het Hof kent ten slotte een integrale proceskostenvergoeding toe omdat de Inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld. Het Hof verleent aan belanghebbende een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand op basis van het verstrekte overzicht en voor de helft daarvan vermeerderd met omzetbelasting.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-12-2013 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
NTFR 2014/995
Inspecteur maakt tijdige bekendmaking van aanslag niet aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5988 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7919 ★★★★