Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-12-2013 / 12-00178


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6136
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieHoger beroep tegen boetebeschikking. Verzoek van de Inspecteur om uitstel van de zitting wijst het Hof af in verband met de voortgang van de zaak, niet alleen vanwege het algemene belang van een doelmatige procesgang en een goede procesorde, maar met name vanwege de belangen van belanghebbende bij de behandeling van de onderhavige procedure. Hof vernietigt de boetebeschikking. Het verzoek om vergoeding van materiële schade wordt afgewezen, omdat belanghebbende geen onderbouwing heeft gegeven van de schadeposten, noch enige indicatie van de omvang van de geleden schade. Voor een vergoeding van immateriële schade ziet het Hof in de onderhavige procedure over uitsluitend - een boetebeschikking geen aanleiding. De overschrijding van de redelijke termijn bij boetes wordt gecompenseerd met een aftrek van de boete (vgl. Raad van State 28 juli 2010, 201000631/1/V6, ECLI: NL:RVS:2010:BN2655). In dit geval is de boetebeschikking vernietigd, zodat een aftrek niet aan de orde is. Het Hof kent ten slotte een integrale proceskostenvergoeding toe omdat de Inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld. Het Hof verleent aan belanghebbende een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand op basis van het verstrekte overzicht en voor de helft daarvan vermeerderd met omzetbelasting.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-12-2013 (met noot)
N. ten Broek
NTFR 2014/888
Geen immateriële schadevergoeding na vernietiging boete. Redelijke termijn, schade, uitstel.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-12-2013 (met noot)
Redactie
V-N 2014/14.5
Schadevergoeding. Integrale proceskostenvergoeding
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN2655
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5024