Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-12-2013 / 11-00335


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6143
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieIn tegenstelling tot de Rechtbank is het Hof van oordeel dat de Inspecteur bij de voorbereiding en de vaststelling van de navorderingsaanslag voldoende voortvarend gehandeld heeft. Voor wat betreft de voorbereidingsfase heeft de Inspecteur mogen kiezen voor een projectmatige aanpak, ook al zou een afzonderlijke identificatie van de belanghebbende tot een (veel) sneller resultaat hebben geleid. Het Hof acht voorts de door de Inspecteur opgelegde boete zowel passend als geboden. Tot slot is het Hof van oordeel dat belanghebbende in verband met de overschrijding van de redelijke termijn in de hoger beroepsfase recht heeft op een schadevergoeding van 1.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2719
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2719