Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-06-2014 / 13-00306 en 13-00319


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:1712
Datum06-06-2014
InhoudsindicatieBelanghebbende exploiteert een adviespraktijk in de vorm van een eenmanszaak. Hof: Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat een niet nader onderbouwd en gespecificeerd bedrag ter zake van accountants- en juridische kosten ziet op kosten gemaakt in het kader van de adviespraktijk. De Inspecteur heeft terecht de eigenwoningschuld gecorrigeerd met inachtneming van de goedkoperwonenregeling van artikel 3.119a, lid 2, van de Wet IB 2001. Het Hof ziet, gelet op de ingewikkeldheid van de zaak en de uitvoerige correspondentie in de bezwaarfase, geen reden de overschrijding van de redelijke termijn toe te rekenen aan de Inspecteur en hiervoor een schadevergoeding toe te kennen. In beroep en hoger beroep is de redelijke termijn niet overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7907 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1054
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1054