Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-06-2014 / 13-00620 en 13-00632


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:1770
Datum13-06-2014
InhoudsindicatieVerzuimboete; (geen) recht op een integrale vergoeding van de kosten van bezwaar en een integrale proceskostenvergoeding voor de (hoger) beroepsfase. Aan belanghebbende, een BV, is een verzuimboete opgelegd van 2.460 vanwege het niet tijdig doen van de aangifte vennootschapsbelasting. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur de boete gematigd tot 500 en belanghebbende een kostenvergoeding toegekend van 218. Belanghebbende komt in beroep tegen zowel de hoogte van de boete als de hoogte van de kostenvergoeding. De Rechtbank heeft het beroep enkel gegrond verklaard voor zover het de kostenvergoeding voor de bezwaarfase betreft. Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Inspecteur de boete tegen beter weten in opgelegd naar het hoogst mogelijk bedrag en heeft hij ten tijde van het opleggen van de boete geen rekening gehouden met de op dat moment bekend zijnde verzachtende omstandigheden. Zowel belanghebbende (tegen de hoogte van de boete) als de Inspecteur (tegen het toekennen van een integrale kostenvergoeding voor de bezwaarfase) stellen hoger beroep in. In hoger beroep verzoekt belanghebbende voorts om een integrale proceskostenvergoeding voor de beroepsfase en de hoger beroepsfase. Het Hof acht een boete van 250 passend en geboden. In zoverre is het door belanghebbende ingestelde hoger beroep gegrond. Het hof is voorts van oordeel dat geen plaats is voor het toekennen van een integrale kostenvergoeding voor de bezwaarfase en acht het hoger beroep van de Inspecteur derhalve eveneens gegrond. In dit verband acht het Hof beslissend dat de wetgever het systeem van oplegging van een verzuimboete, zijnde een massaal proces, onder ogen heeft gezien en heeft aanvaard. Het Hof acht daarbij mede van belang dat alvorens de boete wordt opgelegd, de Inspecteur gehouden is belanghebbende eerst een herinnering te sturen en vervolgens een aanmaning, hetgeen naar het oordeel van het Hof invulling geeft aan de zorgvuldigheidsnorm. Anders dan de Rechtbank is het Hof van oordeel dat artikel 6 van het EVRM de Inspecteur niet verplicht om bij het opleggen van een verzuimboete rekening te houden met hem bekende feiten en omstandigheden. Tot slot oordeelt het Hof dat belanghebbende geen recht heeft op een integrale proceskostenvergoeding voor de beroepsfase en de hoger beroepsfase.
Recht.nl artikelVerschil IB en Vpb bij te late aangifte (07-08-2014)
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft een toelichting gegeven bij een zaak over de hoogte van de verzuimboete bij te late aangifte. Gerechtshof Den Bosch vergeleek een eenpitter-bv met een eenmanszaak en kwam mede op grond daarvan tot boetevermindering. De staatssecretaris is het niet eens met deze reden tot verlaging en benadrukt het onderscheid tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
> Staatssecretaris benadrukt verschil IB en Vpb bij te late aangifte (Taxence.nl)
> Geen cassatie in zaak over verzuimboete bij te late Vpb-aangifte (Ministerie van FinanciŽn)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-06-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/50.9
Matiging verzuimboete. Geen integrale vergoeding bezwaarkosten. Toelichting staatssecretaris
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-06-2014 (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2014/2494
Inspecteur is niet verplicht al bij opleggen verzuimboete rekening te houden met verzachtende omstandigheden. In NTFR 2014/2495 wordt vervolgens toegelicht dat de staatssecretaris niet tegen deze uitspraak in beroep gaat. Hij acht de vergelijking tussen een eenmanszaak en de eenpitter-bv als matigingsgrond onjuist. In het BBBB 1998 is juist gekozen voor een objectief onderscheid tussen inkomstenbelastingplichtigen en vennootschapsbelastingplichtigen, waarbij veelal sprake zal zijn van professionele gemachtigden. Dit aspect is echter onvoldoende om cassatie in te stellen tegen het oordeel van het hof. [Staatssecretaris - FinanciŽn 21 juli 2014, nr.DGB2-14/3933]
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7216 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA9393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0073 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5455
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4643
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ8290
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ4634
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1474