Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-06-2014 / HD 200.129.702_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:1775
Datum17-06-2014
InhoudsindicatieAansprakelijkheid Dexia voor de gedragingen van de tussenpersoon Spaar Select. Artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995 en de artikelen 25 NR 1995 en 41 NR 1999. Bewijsopdracht voor het beweerde advies van Spaar Select en wetenschap van Dexia. PrejudiciŽle vraag over de ingangsdatum van de wettelijke rente over een vordering tot schadevergoeding (de betaalde termijnen en eventuele aflossingen) vanwege schending van de zorgplicht bij het aanbieden van effectenlease-overeenkomsten.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-06-2014 (met noot)
T.M.C. Arons
JOR 2014/240
Effectenlease, Schending zorgplicht, Dexia aansprakelijk voor door belegger geleden schade, Verdeling van de schade, Advisering door tussenpersoon en wetenschap daarvan bij Dexia, Zo ja, dan verdeling van de schade 20% belegger en 80% Dexia, Wettelijke rente, PrejudiciŽle vraag aan Hoge Raad over ingangsdatum wettelijke rente over te vergoeden inleg, Verwijzing naar HR 5 juni 2009, ęJORĽ 2009/199 en 200, m.nt. Lieverse
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ5986 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU5609 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7875 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2881 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:993 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3760 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2881 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:993 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3760 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2531
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:149
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15129
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2907