Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-08-2014 / HD 200.077.038_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:2763
Datum12-08-2014
InhoudsindicatieAdvies in financiŽle zaken. Beroep op te laat klagen verworpen. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke zorgplicht. Bewijsopdracht aan cliŽnt.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
NJF 2014/404
Zorgplicht beleggingsadviseur. Klachtplicht. Onderzoeksplicht. Bindende eindbeslissing. Terugkomen van bindende eindbeslissing naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad van 8 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY4600 en ECLI:NL:HR:2013:BX7195 . Verjaring. Aanvang termijn afhankelijk van de subjectieve bekendheid van schade en aansprakelijke partij bij klant. Bewijslastverdeling.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
JONDR 2014/1098
Zorgplicht beleggingsadviseur. Klachtplicht. Onderzoeksplicht. Bindende eindbeslissing. Terugkomen van bindende eindbeslissing naar aanleiding van arresten HR 8 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY4600 en ECLI:NL:HR:2013:BX7195. Verjaring. Aanvang termijn afhankelijk van de subjectieve bekendheid van schade en aansprakelijke partij bij klant. Bewijslastverdeling.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
RF 2015/37
Klachtplicht. Zorgplicht. Bewijslast. Wie draagt de bewijslast waarvoor bij (gesteld) onzorgvuldig financieel advies en het (niet-)naleven van het ken-uw-klantbeginsel? Wanneer komt de financieel adviseur een beroep op verjaring c.q. schending van de klachtplicht toe? Is de privaatrechtelijke definitie van advies gelijk aan die in de toezichtswetgeving (Wte 1995/Wft)?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7195 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC8967 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:189 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:189 ★★