Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-08-2014 / 12-00495 en 12-00497


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:3361
Datum29-08-2014
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Betrokkene, een natuurlijk persoon, houdt middellijk dan wel onmiddellijk de aandelen in meer dan 100 vennootschappen waarover hij tevens de directie voert. Het Hof oordeelt dat belanghebbende, een van de vennootschappen, geen ondernemer is voor de omzetbelasting waardoor geen recht bestaat op de bepleite aftrek van voorbelasting. Ten aanzien van de grief van belanghebbende dat de Inspecteur belanghebbende doelbewust aftrek van voorbelasting heeft onthouden, overweegt het Hof dat daarvan, in verband met het ontbreken van voormeld ondernemerschap, geen sprake is. Wel heeft belanghebbende recht op vergoeding van immateriŽle schade wegens termijnoverschrijding in de bezwaarfase.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2014 (met noot)
M.M.W.D. Merkx
NTFR 2014/2670
Belanghebbende is geen ondernemer; naheffing terecht. (Tegen deze uitspraak is cassatie aangetekend (14/04126))
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4029 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:31
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:31