Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-08-2014 / 12-00509 en 12-00520


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:3362
Datum29-08-2014
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Betrokkene, een natuurlijk persoon, houdt middellijk dan wel onmiddellijk de aandelen in meer dan 100 vennootschappen waarover hij tevens de directie voert. Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende, een van de vennootschappen, wist dat voorbelasting op facturen niet door de gelieerde vennootschappen zou worden aangegeven en voldaan, dat ter zake sprake is van samenspanning en dat de Rechtbank de correcties ter zake van de Inspecteur ten onrechte ongedaan heeft gemaakt. Ten aanzien van geconstateerde aansluitverschillen tussen de administratie van belanghebbende en gedane aangiften voor de omzetbelasting oordeelt het Hof, evenals de Rechtbank, dat die voor rekening van belanghebbende komen. Ten aanzien van de grief dat de Inspecteur belanghebbende doelbewust aftrek van voorbelasting heeft onthouden, oordeelt het Hof dat de Inspecteur steeds heeft getoetst of belanghebbende voor aftrek van voorbelasting in aanmerking kwam en ook steeds heeft aangegeven waarom aan vennootschappen de BTW-status werd ontnomen. Belanghebbende heeft ook geen recht op vergoeding van immateriŽle schade wegens termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2014 (met noot)
J.P.W.H.T. Becks, J. van der Laan
NTFR 2014/2717
Wegens samenspanning geen recht op aftrek voorbelasting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:288
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:288