Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-08-2014 / 12-00517


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:3369
Datum29-08-2014
InhoudsindicatieBetrokkene, een natuurlijk persoon, houdt middellijk dan wel onmiddellijk de aandelen in meer dan 100 vennootschappen waarover hij tevens de directie voert. Belanghebbende, een van de vennootschappen, stelt dat de naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak 2003 niet tijdig is opgelegd. Het Hof heeft geen reden eraan te twijfelen dat het voor belanghebbende bestemde aanslagbiljet vůůr ultimo 2008 is verzonden. Ten aanzien van de prestatie van een buitenlandse ondernemer, bestaande in schilderwerk aan in Nederland gelegen onroerend goed van belanghebbende, oordeelt het Hof, na te hebben vastgesteld dat die prestatie met toepassing van de verleggingsregeling bij belanghebbende is belast, dat de verschuldigde belasting niet voor aftrek in aanmerking komt omdat het onroerend goed door belanghebbende vrij van omzetbelasting werd verhuurd. Het Hof verwerpt de grief van belanghebbende dat de Inspecteur haar doelbewust aftrek van voorbelasting heeft onthouden. Het Hof oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op een hogere vergoeding van proceskosten dan door de Rechtbank toegekend. Ten aanzien van de door de Rechtbank aan belanghebbende toegekende vergoeding van immateriŽle schade wegens termijnoverschrijding in de bezwaarfase, oordeelt het Hof dat belanghebbende geen recht heeft op een hogere vergoeding dan door de Rechtbank toegekend.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2014 (met noot)
A.J. Blank
NTFR 2014/2716
Naheffingsaanslag met dagtekening laatste dag van termijn is tijdig opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:34
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:34