Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2014 / 13-01070


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4402
Datum23-10-2014
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in BelgiŽ. Hij ontvangt een AOW-uitkering uit Nederland. De Inspecteur heeft een NiNbi-beschikking afgegeven waarin het niet in Nederland belaste inkomen is vastgesteld op nihil. Belanghebbende bestrijdt op verschillende gronden de rechtmatigheid van de afgegeven beschikking. Het Hof oordeelt dat belanghebbende onder de personele werkingssfeer van Verordening 1408/71 valt, dat de uitbreiding van Verordening 1408/71 tot postactieven niet onrechtmatig is en dat wordt voldaan aan alle voorwaarden van artikel 28 van Verordening 1408/71. Belanghebbende heeft recht op zorgverstrekking in BelgiŽ ten laste van Nederland. Nederland is bevoegd daarvoor een bijdrage te heffen. De heffing van deze bijdrage krachtens artikel 69 Zorgverzekeringswet is niet in strijd met artikel 104 Grondwet. De Inspecteur is bevoegd de NiNbi-beschikking af te geven en handelt niet onrechtmatig door deze gegevens te verstrekken aan het College voor Zorgverzekeraars.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2014 (met noot)
H.J. Noordenbos
NTFR 2015/857
Uitbreiding werkingssfeer Verordening 1408/71 tot postactieven is niet onrechtmatig.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1858 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BM8453 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3179
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1862
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:202
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1773
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3179