Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-11-2014 / HD 200.127.361_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4660
Datum11-11-2014
InhoudsindicatieBeklamel-norm. In een financial leaseovereenkomst verleent (middellijk) bestuurder van later gefailleerde B.V. een pandrecht aan de leasemaatschappij en hij verklaart namens de B.V. dat de auto niet is verpand. Op de auto rusten echter twee hoger gerangschikte pandrechten van banken. Geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat de bestuurder ten tijde van het sluiten van de leaseovereenkomst wist of behoorde te weten dat de leasemaatschappij door het niet nakomen van de verplichting tot vestiging van een eerste pandrecht, schade zou leiden. Geen bestuurdersaansprakelijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★