Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-06-2015 / HD 200.142.050_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:2019
Datum02-06-2015
Inhoudsindicatieuitleg vaststellingsovereenkomst. Pauliana door verkoop en levering registergoederen terwijl de koopsom niet bij levering is betaald.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★