Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-07-2015 / HD 200.118.170_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:2882
Datum28-07-2015
Inhoudsindicatiebeleggen. Bank vraagt pensioenbrief maar ontvangt deze niet. Deskundigenbenoeming ter beantwoording van de vraag hoe risicovol beleggen in steepeners en/of perpetuals is
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-07-2015
NTHR 2015, 5, p. 268
Gelet op hetgeen door partijen is aangevoerd acht het hof het niet onaannemelijk dat de door de bank geadviseerde perpetuals en steepeners niet (zonder meer) gelijkgesteld kunnen worden met vastrentende waarden, omdat zij daarvoor te risicovol zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★