Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-09-2015 / 12/00606 en 12/00607


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:3520
Datum11-09-2015
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft tot 2001 een samenwerkingsverband gehad met de heer F. Dit samenwerkingsverband bestond uit het exploiteren, beheren van en beleggen in onroerend goed. De activiteiten vonden plaats zowel via rechtspersonen als in privť. In 2003 sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst waarbij overeenstemming wordt bereikt over de ontvlechting van alle belangen en de afwikkeling van de schulden van belanghebbende en diens vennootschappen jegens de gezamenlijk gehouden vennootschappen. In geschil is de omvang van de aanmerkelijkbelangwinst ter zake van de vervreemding van de door belanghebbende rechtstreeks gehouden aandelen en de vraag of belanghebbende door zijn eigen vennootschappen in het kader van de afwikkeling is bevoordeeld en een verkapt dividend heeft genoten. Het Hof legt de vaststellingsovereenkomst zo uit, dat weliswaar een packagedeal is gesloten, inhoudende dat partijen een totale ontvlechting zijn overeengekomen, maar dat binnen deze packagedeal partijen de bedoeling hadden om bepaalde onderdelen te vervreemden tegen bepaalde tegenprestaties. De totale tegenprestatie kan niet worden verdeeld over de overgedragen zaken. Het Hof is van oordeel dat naar de bedoeling van partijen de aandelen in de diverse vennootschappen zijn overgedragen tegen kwijtschelding van de schulden, waarbij partijen over de omvang en waarde van de schulden een lagere waarde dan de nominale waarde zijn overeengekomen. Het Hof verdeelt deze tegenprestatie vervolgens over de verschillende aandelenpakketten naar evenredigheid van de waarde van de rechtstreeks gehouden aandelen (voordeel uit aanmerkelijk belang) en de via de eigen vennootschappen gehouden aandelen en constateert dat van een bevoordeling geen sprake is.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-09-2015 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/7.9
Bij ontvlechting samenwerkingsverband wordt inkomen uit ab gerealiseerd
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY0959
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY0959