Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-09-2015 / 12/00844


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:3521
Datum11-09-2015
InhoudsindicatieLoonheffingen. Vanwege de, in belangrijke mate aan de Inspecteur te wijten, lange duur van de procedure heeft het Hof diens verzoek om uitstel van de zitting afgewezen. Poolse en Roemeense arbeidskrachten werken op een door belanghebbende geŽxploiteerde scheepswerf in Nederland. Niet in geschil is dat de Poolse arbeidskrachten bij belanghebbende in dienst zijn en dat verzuimd is de loonheffingen af te dragen. Ter zake van de Roemeense arbeidskrachten is de Inspecteur van mening, dat vanaf 1 augustus 2008 sprake is van dienstbetrekkingen tot en inhoudingsplicht bij Roemeense vennootschappen en dat deze werknemers niet in dienst zijn bij belanghebbende. Nu niet is gebleken dat de situatie van de Roemeense arbeidskrachten voorafgaand aan de datum van 1 augustus 2008 anders is geweest, wordt de naheffingsaanslag verminderd tot het bedrag ter zake van de loonbetalingen aan Poolse arbeidskrachten. Voor immateriŽle schade wordt een vergoeding toegekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3321 ★★★