Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-09-2015 / 12/00845


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:3522
Datum11-09-2015
InhoudsindicatieLoonheffingen. Vanwege de, in belangrijke mate aan de Inspecteur te wijten, lange duur van de procedure heeft het Hof diens verzoek om uitstel van de zitting afgewezen. Buitenlandse arbeidskrachten werken op een door belanghebbende geŽxploiteerde scheepswerf in Nederland. Belanghebbende heeft met een aantal Roemeense arbeidskrachten contracten gesloten voor werkzaamheden, die onder haar toezicht werden verricht en daarvoor aan hen de beloning betaald, welke betaling niet is verhaald op derden. Er is sprake van dienstbetrekkingen en belanghebbende is voor het loon de inhoudingsplichtige. Belanghebbende heeft geen loonadministratie bijgehouden en geen loonheffingen afgedragen. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd met omkering van de bewijslast. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn en belanghebbendes persoonlijke omstandigheden wordt de boete verminderd. Voor immateriŽle schade wordt een vergoeding toegekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1194 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE8728
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1033
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1033