Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-11-2015 / HR 200 177 385_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:4599
Datum19-11-2015
InhoudsindicatieFaillietverklaring in hoger beroep. Beroep op verrekening met vordering aanvrager door middel van een tegenvordering uit onrechtmatige daad verworpen. Vraag of sprake is van steunvorderingen bevestigend beantwoord. Een vordering uit hoofde van borgstelling is een steunvordering, indien die niet wordt kwijtgescholden of achtergesteld. Steunvorderingen uit hoofde van vennootschapsbelasting: vraag of sprake is van te verrekenen verliezen op grond van een niet definitieve jaarrekening. Beroep op misbruik van recht verworpen. Vraag of sprake is van een statutaire bevriezingsperiode i.v.m. het overlijden van een indirect aandeelhouder onvoldoende inzichtelijk.
Recht.nl artikelKan een vordering uit hoofde van borgstelling gebruikt worden als steunvordering? (20-11-2015)
Over de vraag of een vordering van een tweede schuldeiser gebruikt kan worden om een verzoek tot faillietverklaring te ondersteunen, is veel geprocedeerd. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat aan steunvorderingen geen hoge eisen worden gesteld. De vraag of een vordering uit hoofde van een borgstelling ook als steunvordering kan dienen, stond centraal in de onderstaande zaak.
> Vordering uit hoofde van borgstelling kan in sommige gevallen worden gebruikt als steunvordering (Vivian Dank, Wieringa Advocaten)