Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-11-2015 / HD 200.120.854_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:4734
Datum24-11-2015
Inhoudsindicatietegenstrijdig belang; bewijs valse handtekening goedkeuring vooraf vragen aan raad van commissarissen en/of aandeelhoudersvergadering
Recht.nl artikelTegenstrijdig belang: algemene vergadering diende ge´nformeerd te worden (11-01-2016)
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een interessant arrest gewezen over de beoordeling van een tegenstrijdig belang kwestie. Het hof geeft een duidelijke opzet van de wijze waarop een dergelijk tegenstrijdig belang moet worden beoordeeld. In de rechtspraktijk zou iedere juridisch adviseur in een casus als de onderhavige moeten adviseren de kwestie door te verwijzen naar de AvA.
> Tegenstrijdig belang (Karen Verkerk, Dirkzwager)
> Zie ook: Niet informeren AvA bij tegenstrijdig belang (Recht.nl, 18/10/2011)
> Goedkeuring bestuursbesluit door vennootschapsorgaan dat niet bestaat (Karen Verkerk, Dirkzwager)
> Geen goedkeuring vooraf van aandeelhouders buiten de statuten om (Via Juridica)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-11-2015 (met noot)
N.R.M. Huijben
JIN 2016/11
Tegenstrijdig belang, Goedkeuring vooraf vragen aan raad van commissarissen en/of aandeelhoudersvergadering
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-11-2015
RN 2016/16
Aandelenoverdracht. Moet de algemene vergadering de verkoop van een deelneming goedkeuren ook als de statuten hierin niet voorzien?
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-11-2015
RO 2016/22
Tegenstrijdig belang. Goedkeuringsrecht algemene vergadering. Is een bestuurder van een BV verplicht om het besluit tot verkoop van aandelen in dochtermaatschappijen ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhouder?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0119 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0119 ★★