Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-04-2016 / 15/00917


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:1639
Datum22-04-2016
InhoudsindicatiePand staat lang te koop, de vraagprijs wordt 5 keer verlaagd en achtereenvolgens worden twee makelaars ingeschakeld en de na jaren gerealiseerde verkoopprijs wijkt sterk af van de gemiddelden die volgen uit de permanente marktanalyse van een gemeente. Bij een verkoop tussen derden moet in de regel ervan worden uitgegaan dat de waarde in het economische verkeer overeenkomt met de koopsom welke voor de onroerende zaak is betaald, zulks tenzij de partij die zich daarop beroept feiten en omstandigheden stelt en aannemelijk maakt waaruit volgt dat de koopsom niet de waarde in het economische verkeer weergeeft (zie in dit verband Hoge Raad 29 november 2000, nr. 35.797, ECLI:NL:HR:2000:AA8610). Als een verkoopprijs van een onroerende zaak sterk afwijkt van de gemiddelden, die volgen uit de permanente marktanalyse van een gemeente, is er (wellicht) aanleiding om de feiten ten aanzien van de transactie te onderzoeken ten einde te ontdekken waarom de verkoopprijs zo afwijkt van de gemiddelden. Zonder onderzoek naar zon sterk afwijkende transactie voldoet de Heffingsambtenaar niet aan de op hem rustende bewijslast aannemelijk te maken dat de koopsom niet de waarde in het economische verkeer weergeeft.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★