Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-01-2016 / 200.173.100_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:197
Datum26-01-2016
Inhoudsindicatieverstrekken van huurinformatie door de hypotheekgever over het onderpand ten behoeve van executoriale verkoop. Uitleg van de algemene voorwaarden van de hypotheeknemer.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-01-2016 (met noot)
E. Loesberg
JOR 2016/111
Executie door hypotheekhouder, Hypotheekgever dient alle huurovereenkomsten met betrekking tot verhypothekeerde onroerende zaken aan hypotheekhouder te verstrekken, Hieronder vallen niet huurfacturen en overige gegevens, Uitleg algemene voorwaarden hypotheekhouder, Haviltex-maatstaf, Verwijzing naar HR 5 april 2013, «JOR» 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx), Hoger beroep van Vzngr. Rb. Limburg 3 juni 2015, «JOR» 2016/72.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-01-2016
FIP 2016, sign. 159
Een hypotheekgever dient niet alle huurovereenkomsten met betrekking tot verhypothekeerde onroerende zaken aan hypotheekhouder te verstrekken
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★