Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-05-2016 / 15/00934, 15/01045 t/m 15/01048


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:1993
Datum20-05-2016
InhoudsindicatieAdministratieplicht, omkering van de bewijslast Verwijzingszaak HR 26 juni 2015, nr. 13/04127, ECLI:NL:HR:2015:1740, BNB 2015/179. Voor een schending van de administratieverplichtingen met als gevolg omkering en verzwaring van de bewijslast is het noodzakelijk dat de niet-bewaarde detailgegevens voor de Inspecteur daadwerkelijk een controlemogelijkheid zouden opleveren, en zo dit het geval is, dat de administratie niet tevens zodanige gegevens bevat dat een controle met vergelijkbare waarde mogelijk is als bij een controle aan de hand van de niet-bewaarde detailgegevens. Het Hof oordeelt dat de verbandscontrole die de Inspecteur voorstaat een zeer grote onzekerheidsmarge kent. Die onzekerheidsmarge is dermate groot, dat de betrouwbaarheid van deze controlemethode niet groter is dan een controle op basis van brutowinstpercentages op het niveau van de onderneming als geheel, afgezet tegen de in de branche gebruikelijke brutowinstpercentages. Om die reden is het Hof van oordeel dat het niet bewaren van de detailgegevens in dit geval niet er toe leidt dat de administratieplicht is geschonden en dat dit zou moeten leiden tot toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast.
TijdschriftartikelCausale stelsel. Omvang van het overgedragen stuk grond
A.J.H. Pleysier
JBN 2016/49
Wanneer de feitelijke omschrijving afwijkt van de kadastrale, prevaleert in het algemeen de feitelijke omschrijving. Betrekkelijke nut van de aanhechting van een kadastrale kaart. Wanprestatie verkoper?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO4376 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7256 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:532 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:532 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1900
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1336
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:63