Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-05-2016 / 15/00481


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:1996
Datum20-05-2016
InhoudsindicatieArt. 67a AWR. BBBB 1998. Art. 3:2 Awb. Art. 7:15 Awb. Art. 8:75 Awb. Art. 5:46, lid 4 Awb. Art. 1, lid 2 Wetboek van Strafrecht. Straftoemeting en strafverminderende omstandigheden. Dictum Belanghebbende wordt uitgenodigd tot het doen van aangifte. Na een aanmaning stuurt belanghebbende alsnog de aangifte in. De aangifte is aldus te laat gedaan, maar voordat de aanslag is opgelegd. De Inspecteur legt een verzuimboete op van 226. Belanghebbende betoogt dat de Inspecteur de omstandigheid dat belanghebbende, voordat de aanslag was opgelegd, alsnog een aangifte heeft ingestuurd als een strafverminderende omstandigheid in aanmerking had moeten nemen. Belanghebbende meent dat de vermindering van de boete bij uitspraak op bezwaar te wijten is aan de Inspecteur te wijten onrechtmatigheid en dat daarom de kosten van bezwaar moeten worden vergoed. Straftoemeting kent volgens het Hof een ruime beoordelingsmarge, zodat de vermindering van de boete bij uitspraak op bezwaar niet te wijten is aan de Inspecteur te wijten onrechtmatigheid. Het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar wordt afgewezen. Omdat de Inspecteur in het dictum in de uitspraak op bezwaar ten onrechte het bezwaar heeft afgewezen en in het dictum de verzuimboete niet heeft verminderd dient uitspraak op bezwaar te worden vernietigd en heeft belanghebbende recht op vergoeding van de kosten van het beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0655 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU4755 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:BH4780 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2005:AU0605 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8875 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0728 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BS1093 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP4013 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0631 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:43 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1474
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1474