Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2016 / 200.163.912_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4678
Datum18-10-2016
Inhoudsindicatiestrook grond van de gemeente. Langdurig in gebruik bij de eigenaar van een belendend perceel. geen verkrijging door verjaring op grond van artikel 3:105 jo. 3:306 BW.
Recht.nl artikelGemeentegrond moeilijk(er) te verkrijgen door verjaring (31-10-2016)
Om succesvol een beroep te kunnen doen op verkrijging door verjaring, dient de bezitter van grond jegens de eigenaar de ondubbelzinnige indruk te wekken dat hij eigenaar is. Doet de eigenaar vervolgens twintig jaar niets, dan is een succesvol beroep op verjaring mogelijk. Bij door particulieren in gebruik genomen stukjes gemeentegrond is daarvan niet snel sprake, aldus het hof, met een redenering die zowel principieel, praktisch als gezocht toeschijnt.
> Gemeentegrond moeilijk(er) te verkrijgen door verjaring (Jan Franken, Omgevingswebpro.nl)
> Strenge(re) maatstaf voor inbezitneming groenstroken (Joris Kunst, Schenkeveld Advocaten)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2016
NJF 2016/489
Verkrijgende verjaring van strook gemeentegrond die aansluit aan tuin. Geen bezit.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★