Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2016 / 200.163.916_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4680
Datum18-10-2016
Inhoudsindicatiestrook grond van de gemeente. Langdurig in gebruik bij de eigenaar van een belendend perceel. verkrijging door verjaring op grond van artikel 3:105 jo. 3:306 BW? Bewijsopdracht tzv verjaringstermijn.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2016 (met noot)
L. van Leijen
JG 2016/67
Burenrecht, Verjaring van overheidsgrond, Onrechtmatige toestand, Perceel- en erfgrenzen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2016 (met noot)
U.T. Hoekstra
Gst. 2017/36
Particulier gebruik van publieke eigendom: in de regel gedoogd, geen inbezitneming! (Boxtel)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★