Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-11-2016 / 200.163.908_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:5202
Datum22-11-2016
Inhoudsindicatiestrook grond van de gemeente. langdurig in gebruik bij de eigenaar van een belendend perceel. geen verkrijging door verjaring op grond van artikel 3:105 jo. 3:306 BW.
Recht.nl artikelGemeenten en (extinctieve) verjaring (21-04-2017)
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en ons hoogste rechtscollege hebben een aantal belangrijke arresten voor de verjaringspraktijk gewezen. Met deze arresten is het speelveld voor verjaringszaken flink veranderd. In dit blog gaan de auteurs kort in op deze ontwikkeling in de verjaringsjurisprudentie.
> Gemeenten en (extinctieve) verjaring (Keesjan Meijering, Menno Hendriks, AKD)
> Noot bij ECLI:NL:HR:2015:2463 (AKD)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:6307
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:6307