Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-03-2017 / 16/03498


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1067
Datum17-03-2017
InhoudsindicatieBpm zaak. Bezwaar tegen eigen aangifte. Inspecteur heeft zonder opgaaf van redenen geen verweerschrift ingediend. Het Hof oordeelt dat deze handelwijze in strijd is met het bepaalde in artikel 8:42 Awb en volstaat thans met de laatste waarschuwing aan de Inspecteur. De Inspecteur wordt voorts veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente over de door de Rechtbank toegekende vergoeding van immateriŽle schade vanaf de dag nadat vier weken zijn verstreken na de openbaarmaking van de uitspraak van de Rechtbank tot aan de dag van algehele voldoening. Het Hof is niet bevoegd te beslissen over het verzoek van belanghebbende tot vergoeding van rente over de teruggaaf van BPM. Geen samenhang in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de Rechtbankfase met de zaak 16/03497, wel in de hoger beroepsfase. Geen vergoeding van werkelijke proceskosten.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:250 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:341 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:420 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2781
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3441
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2781
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3441