Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-05-2017 / 15/01171


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2268
Datum19-05-2017
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling op grond van artikel 33 Invorderingswet 1990 voor naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen verschuldigd door een commanditaire vennootschap, almede aansprakelijkstelling voor de daarmee verband houdende boeten, invorderingsrente en -kosten. Beherend vennoot is een naar buitenlands recht opgerichte en buiten Nederland gevestigde Limited. Belanghebbende is als formeel bestuurder van de Limited aansprakelijk. Geen disculpatie op grond van artikel 33, lid 4 van de IW 1990. De toename aan personeelskosten staat in wanverhouding tot de gerealiseerde toename van de omzet van 100.000. Dat mondeling meer opdrachten zijn overeengekomen heeft belanghebbende niet onderbouwd. Voorts geldt dat belanghebbende toezicht had op de door de accountant gedane aangiften omzetbelasting en loonheffingen en was belanghebbende verantwoordelijk voor de betaling daarvan. De aansprakelijkstelling voor de invorderingsrente dient te vervallen, zie HR 31 maart 2017, nr. 15/02939, ECLI:NL:HR:2017:530. De aansprakelijkstelling voor de boeten wordt gematigd in verband met overschrijding van de redelijke termijn en de aansprakelijkstelling voor invorderingskosten blijft gehandhaafd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:530 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1408 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:23 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2218 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:427
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1062
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1061
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1112