Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-01-2017 / 15/01435


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:250
Datum26-01-2017
InhoudsindicatieArt. 17, lid 2 Wet WOZ. Art. 4:17, lid 3 Awb. Art. 7:15, lid 2 Awb. Het Hof stelt WOZ-waarde in goede justitie vast. Rechtsgeldige ingebrekestelling door belanghebbende; Hof stelt dwangsom vast. Geen vergoeding van kosten in verband met de behandeling van het bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU8169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:113 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9881 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:86 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU8171 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3783 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7512
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7512