Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-06-2017 / 200.197.702_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2508
Datum06-06-2017
Inhoudsindicatieloon doorbetalingsplicht, na loonsanctie UWV, in derde ziektejaar
Recht.nl artikelLoondoorbetaling derde ziektejaar (01-09-2017)
In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao’s wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid het wettelijk minimum van 70% aan te vullen tot (bijvoorbeeld) 100%. Deze arbeidsovereenkomsten en cao’s vermelden meestal niets over het derde ziektejaar. Werknemers gaan er daarom vaak vanuit dat zij gedurende de periode waarover een loonsanctie is opgelegd door het UWV recht hebben op hetzelfde loon als in het tweede ziektejaar. Deze aanname is onterecht.
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2017
TAP 2017, sign. 249
Loonsuppletie uit cao geldt niet voor derde ziektejaar
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2017
RAR 2017/139
Loondoorbetalingsverplichting. Hoe hoog is de loondoorbetalingsplicht tijdens het derde ziektejaar, in geval van een loonsanctie
TijdschriftartikelHoe zit het ook alweer: de loondoorbetalingverplichting tijdens het derde ziektejaar?
W. Hafkamp-van der Zwaard
JutD 2017/126
Er is een vaste lijn in de rechtspraak zichtbaar dat na een loonsanctie door het UWV artikel 7:629 BW de basis vormt voor wat betreft de duur als de omvang van de loondoorbetaling-verplichting in het derde ziektejaar. Het Hof 's Hertogenbosch behandelde deze zomer op-nieuw de vraag hoe hoog de loondoorbetalingverplichting voor een werkgever is tijdens het derde ziektejaar. In dit artikel wordt het arrest van het Hof besproken.