Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-09-2017 / 16/00051


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3932
Datum14-09-2017
InhoudsindicatieVrijstaande villa/landhuis met aangebouwde garage, carport en overkapping en 2.750 m≤ grond. 1. Is de WOZ-waarde per 01-01-2011 van 720.000 te hoog? Het Hof stelt, nu noch de Heffingsambtenaar noch belanghebbende de door hen verdedigde waarde aannemelijk hebben gemaakt, de waarde in goede justitie vast op 700.000. 2. Heeft de Rechtbank aan belanghebbende voor de twee over de jaren 2012 en 2013 aanhangige WOZ- en OZB zaken terecht slechts ťťn bedrag aan immateriŽle schadevergoeding voor overschrijding van de redelijke termijn toegekend? Het Hof is net als de Rechtbank van oordeel dat sprake is van zaken die in hoofdzaak betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. De schadevergoeding heeft de Rechtbank op de juiste wijze berekend en terecht vastgesteld op een bedrag van in totaal 2.000. De Rechtbank heeft echter ten onrechte niet aan elke zaak een gedeelte toegerekend van het in totaal toegekende bedrag. 3. Heeft belanghebbende recht op vergoeding van de wettelijke rente over de te ontvangen immateriŽle schadevergoeding? Het Hof veroordeelt de Heffingsambtenaar en de Staat tot vergoeding van de wettelijke rente over de immateriŽle schadevergoeding. 4. Primair: heeft belanghebbende recht op vergoeding van zijn integrale proceskosten en subsidiair: heeft hij recht op de forfaitaire proceskostenvergoeding met toepassing van de factor 1 voor het gewicht van de zaak? Zowel voor het beroep bij de Rechtbank als voor het hoger beroep bij het Hof wordt volstaan met een proceskostenveroordeling overeenkomstig de forfaitaire bedragen uit het Besluit proceskosten bestuursrecht met toepassing van factor 1.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-09-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/2.28
Berekening schadevergoeding na termijnoverschrijding in samenhangende procedures
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH9991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4638 ★★★