Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-10-2017 / 14/00350 E


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4321
Datum06-10-2017
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag loonbelasting is binnen de vijfjaarstermijn van artikel 20 AWR opgelegd. Evenals de Rechtbank oordeelt het Hof dat de (mondelinge) overeenkomst tussen belanghebbende en [C] als een overeenkomst van dienstbetrekking dient te worden aangemerkt. De aan [C] uitbetaalde bedragen zijn terecht als loon aangemerkt waarover belanghebbende loonbelasting en premie volksverzekeringen had moeten inhouden en afdragen. Het Hof matigt ambtshalve de vergrijpboete in verband met overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP3278 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:765
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:765