Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-10-2017 / 15/00429, 15/00462 en 15/00463


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4421
Datum12-10-2017
InhoudsindicatieNavorderingsaanslagen terecht opgelegd? Bij het opleggen van de in geschil zijnde navorderingsaanslagen beschikte de inspecteur niet over een nieuw feit. Door het vaststellen van eerdere (navorderings)aanslagen terwijl het boekenonderzoek nog bezig was, heeft de inspecteur een ambtelijk verzuim begaan. Navordering op grond van artikel 16, lid 2, aanhef en onderdeel c, van de AWR is, indien (veronderstellenderwijs) van toepassing, niet mogelijk omdat sprake is van een verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten. Van kwader trouw is evenmin sprake, omdat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat uitdelingen bewust niet zijn opgenomen in de aangifte dan wel omdat sprake is van een pleitbaar standpunt. Het Hof vernietigt de onderhavige navorderingsaanslagen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0921 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1528 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA0721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR6885 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1527 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1203 ★★