Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 15/00033 tot en met 15/00035


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4891
Datum16-11-2017
InhoudsindicatieArt. 38 Wfsv, artt. 2.9 en 2.11 Besluit Wfsv. Vaststelling gedifferentieerde premiepercentages WGA. Het UWV heeft aan een ex-werknemer in 2009 tot en met 2011 ten onrechte een WGA-uitkering uitbetaald. In 2012 wordt de WGA-uitkering met terugwerkende kracht omgezet in een IVA-uitkering, welke uitkering bij de berekening van de WGA-premie buiten beschouwing blijft. De vraag of de beschikkingen WGA 2011 tot en met 2013 kunnen worden herzien, in die zin dat de in 2009 tot en met 2011 ten onrechte betaalde uitkering bij de bepaling van deze premiepercentages voor de betreffende jaren buiten aanmerking wordt gelaten, wijst het Hof af in verband met het kasbasissysteem, waardoor toerekening plaats vindt in het jaar 2012 waarin de omzetting is doorgevoerd. Het bezwaar tegen de beschikking WGA 2011 is terecht niet ontvankelijk verklaard en het gesloten stelsel van rechts-middelen in belastingzaken verhindert een inhoudelijke behandeling van belanghebbendes grieven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1368 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9094 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8788 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW4062 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7996
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7996