Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-02-2017 / 15/01206


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:500
Datum10-02-2017
InhoudsindicatieWet WOZ. De Heffingsambtenaar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de waarde van de woning naar de waardepeildatum niet te hoog is vastgesteld. De neergelegde waarden in de door belanghebbende in beroep overgelegde taxatieverklaring en de in hoger beroep overgelegde bevindingen van een WOZ-taxateur kunnen de door belanghebbende bepleite waarde niet onderbouwen. De waarde van de woning wordt in goede justitie vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★