Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017 / 14/01002 tot en met 14/01006


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:5858
Datum21-12-2017
InhoudsindicatieBeslissing na verwijzing HR 24 oktober 2014, nr. 14/01601, ECLI:NL:HR:2014:3016. Rijnvarende. Rijnvarendenverdrag (Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden; Trb. 1981, 43) en Verordening EEG nr. 1408/71. E-106 verklaring is geen R-formulier (als bedoeld in het besluit nummer 2 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden van 2 maart 1989, het besluit nummer 3 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden van 13 oktober 1989 en het besluit nummer 4 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden 27 maart 1990). Hof is van oordeel dat aan de heffing van de premie volksverzekeringen niet in de weg staat dat Nederland vůůr deze heffing niet de wegen heeft bewandeld van de regularisatie (artikel 13 van het Rijnvarendenverdrag) of de geschilbeslechting (artikel 86 van het Rijnvarendenverdrag).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:564 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2904 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:248 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4332 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW0470 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1294 ★★