Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2017 / 200.164.263_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:599
Datum21-02-2017
Inhoudsindicatieberoep op verjaring ex artikel 3:105 BW met betrekking tot strook grond van de gemeente, grenzend aan de eigen tuin; verweer wordt verworpen, verkeersopvattingen
Recht.nl artikelGemeenten en (extinctieve) verjaring (21-04-2017)
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en ons hoogste rechtscollege hebben een aantal belangrijke arresten voor de verjaringspraktijk gewezen. Met deze arresten is het speelveld voor verjaringszaken flink veranderd. In dit blog gaan de auteurs kort in op deze ontwikkeling in de verjaringsjurisprudentie.
> Gemeenten en (extinctieve) verjaring (Keesjan Meijering, Menno Hendriks, AKD)
> Noot bij ECLI:NL:HR:2015:2463 (AKD)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4419
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4419